poleć stronę znajomemu
TEMATY SZKOLEŃ

Programy będą dostosowane do Państwa specyficznych potrzeb.
Szkolenie może być uzupełnione sesjami coachingowymi dla przełożonego uczestników.


 Skuteczne przywództwo

Czym różni się manager od lidera? Jakie  cechy należy posiadać i jakie zachowania prezentować , aby zasłużyć na miano lidera ?  Jaki styl komunikacji stosować,  aby inni chcieli słuchać i chętnie zgadzali się z naszymi poglądami. Czy perswazja a może manipulacja są właściwymi technikami dla pozyskania sojuszników? Jaki jest wpływ lidera na procesy zmian.? Jaki jest wkład lidera w kształtowanie kultury firmy? Czy wizja i misja firmy mogą powstać i być realizowane bez liderów?.
   

 Profesjonalny manager
 
Szkolenie wskazuje na konieczność  stosowania wielu umiejętności jednocześnie. Jakie zadania stoją przed managerem? Jakie funkcje wypełnia manager? Jakie są oczekiwania firmy, zespołu i pojedynczych pracowników? Jaki styl kierowania przyjąć? Jak stawiać cele i rozliczać wykonanie zadań? Jak skutecznie delegować? Jak motywować? Jak radzić sobie z konfliktami? Jak być coachem? Jak negocjować z pracownikami? Jak budować network w firmie i poza nią?
   

 Kierowanie zespołem

Jakie zachowania kierownicze są skuteczne a jakie nie? Jak wykorzystać zdolności i talenty wszystkich członków zespołu przydzielając im właściwe role? Czego oczekuje zespół ? Jakie fazy zmian przechodzi zespół zanim osiągnie pełną efektywność? Jak dostosować styl kierowania do dojrzałości zespołu? Jak wykorzystać kompetencje i zaangażowanie poszczególnych pracowników? Jak realizować trudne zadania i nie doprowadzić do wypalenia zespołu? Jak przychodzić z pomocą w trudnych sytuacjach pracowników?
   

 Efektywność procesu sprzedaży

Szkolenie podkreśla  zmieniającą się rolę sprzedawcy na konkurencyjnym rynku, gdzie są  lepiej poinformowani i wymagający klienci. Czy postępuje zgodnie z wymaganiami firmowego procesu sprzedaży? Czy sprzedawca potrafi znaleźć nowych klientów? Czy potrafi dotrzeć do decydentów? Czy sprzedawca potrafi " wejść w buty" kupca?  Czy potrafi konstruować swój proces sprzedaży uwzględniając procedurę zakupową kupca? Czy potrafi odszyfrować  motywacje jakie kierują klientem i zrozumieć jego cel biznesowy?  Czy potrafi pomóc klientowi w znalezieniu optymalnego rozwiązania? Czy potrafi wykazać wartość biznesową swojej propozycji?  Czy wreszcie daje sobie radę z presją cenową i doprowadza do obustronnie akceptowalnego zamknięcia transakcji.
   

 Negocjacje handlowe

Szkolenie wskazuje na kluczowe elementy faz  przygotowania, prowadzenia i zamykania negocjacji. Jakie informacje należy  zebrać i jakie dane zestawić , aby rozpocząć negocjacje z dobrej pozycji. Kiedy stosować techniki sprzedażowe a kiedy negocjacyjne? Jak zrównoważyć potencjalne przewagi drugiej strony. Jak prowadzić wymianę ustępstw, aby doprowadzić do korzystnego  dla obu stron wyniku? Jak doprowadzić do zamknięcia negocjacji tak, aby można  było wywiązać się z ustaleń. Jak sporządzić bilans negocjacji.
   

 Psychologia negocjacji

Szkolenie wskazuje na przemożną  rolę czynnika emocji w realizowaniu procesu negocjacji. Jak rozszyfrować styl negocjacyjny  drugiej strony? Jaka taktykę przyjąć? Jak nakłonić  drugą stronę do prowadzenia negocjacji win-win. Jak stosować gry negocjacyjne? Jak nie pozwolić na manipulacje i brudne tricki? Jak używać języka perswazji. Czy mowa ciała może zdradzić?
   

 Zarządzanie zmianą

Jak stworzyć dynamikę zmiany. Jak zdiagnozować projekt nowej organizacji.  Jak komunikować w kontekście zmiany. Jak optymalizować  metody pracy z ludźmi? Wprowadzenie nowych systemów wspierania pracowników i ich nagradzania. .Jak uchwycić ludzki wymiar zmiany
   

 Zarządzanie czasem i efektywność osobista

Szkolenie pomaga uświadomić sobie wagę osobistej dyscypliny i zaangażowania w realizacji życiowych i zawodowych celów. Jak określić priorytety i cele. Jak ułożyć i realizować plan działania? Jak radzić sobie z barierami psychologicznymi i korzystać ze wszystkich swoich zasobów? Jak wykorzystać obiektywne prawa czasu? Jak ułożyć relacje i komunikację z innymi , aby uzyskać lepszą efektywność?  
   

 Prowadzenie  prezentacji

Warsztat daje możliwość przećwiczenia kluczowych umiejętności potrzebnych do sporządzenia i przeprowadzenia profesjonalnej prezentacji. Jaka powinna być struktura, metodologia i forma prezentacji , aby osiągnąć cel  i zainteresować  audytorium.  Jak pokonać tremę? Jak wspomagać się mową ciała?
   

 Komunikacja w firmie

Zasady asertywnej postawy. Jak prosić i odmawiać. Jak przekonać i uniknąć konfliktu. Jak zmieniać swoje przekonania na bardziej efektywne i ułatwiające komunikację. Jak panować nad emocjami. Jak utrzymać owocne relacje z różnymi typami osobowości. Jak budować  jasny i precyzyjny przekaz.  Jak zachować się w czasie spotkań i jak sprawnie przeprowadzać spotkania.