poleć stronę znajomemu
CZĘSTO PADAJĄCE PYTANIA DOTYCZĄCE COACHINGU

  • Jak najprościej opisać coaching?
Coaching to proces partnerskiego wspieranie ludzi w osiąganiu ich celów bez podpowiadania co i jak robić, ani robienia czegoś za nich. Oczywiście osoba coachowana musi mieć ochotę osiągnięcia swoich celów i czuć potrzebę wsparcia dla zagwarantowania sobie sukcesu lub przyśpieszenia procesu realizacji swoich celów.

  • Czym różni się coaching od szkolenia?
W trakcie szkolenia trener realizuje z góry założony i ustalony z klientem program, mający na celu dostarczenie praktycznej wiedzy i podniesienie określonych kompetencji. Trener dostosowuje metody pedagogiczne i zawartość merytoryczną programu dla osiągnięcia założonego rezultatu. Natomiast coach wspiera Klienta w jego poszukiwaniu rozwiązań osiągnięcia celu. Ponieważ sytuacja Klienta jest konkretnai realna, coach sugeruje modele podejścia do tej sytuacji i podjęcia odpowiednich działań.

  • Czym różni się coaching od mentoringu?
Mentor posiada głęboką wiedzę i doświadczenie, które oferuje Klientowi jako źródło do jego rozwoju. Jako ekspert cieszy się zaufaniem Klienta, który śmielej podejmuje decyzje i działania. Mentor nie tylko pyta,  ale także udziela rad
i dzieli się swoim doświadczeniem , zachęcając Klienta do pogłębiania wiedzy i realizacji ambitniejszych zadań. Coach nie olśniewa swoją ekspertyzą lecz szuka wiedzy w doświadczeniach Klienta i uświadamia Klientowi jak tę wiedzę wykorzystać.

  • Czy są różne rodzaje coachingu?
Obecnie można wyróżnić kilkadziesiąt rodzajów coachingu zarówno w zakresie umiejętności zawodowych  jak
i życiowych. Coaching jest młodym i bardzo dynamicznie rozwijającym się systemem wspierania osób pragnących wykorzystać wszystkie swoje zasoby w różnych dziedzinach i tak jak bogate i różnorodne jest nasze życie, tak wiele może być rodzajów coachingu. Zarówno coaching tzw. executive , dla managerów wyższego szczebla, pragnących
w pełni skorzystać ze swoich talentów dla rozwoju podległej struktury, jak i network development coaching,
w zakresie budowy relacji, są przykładami procesu coachingu.    

  • Jakich rezultatów można oczekiwać po coachingu?
Klient uzyskuje wsparcie, które pozwala mu doskonalić swoje umiejętności, wykorzystać maksymalnie potencjał
i zdolności, przełamywać bariery, podejmować właściwe decyzje i osiągać ambitne cele. Następuje bardziej  dynamiczny rozwój kariery zawodowej, poprawia się jakość życia oraz równowaga między życiem zawodowym
i prywatnym.

  • Jak przebiega sesja coachingu?
Coach słucha i zadaje pytania, które pomagają Klientowi wykorzystać całą swoją kreatywność i doświadczenie
dla podjęcia właściwych decyzji, które następnie są skutecznie wdrażane. Coach stymuluje realizację celów
poprzez zachęcanie do podejmowania decyzji oraz weryfikowanie działań. Bardzo często sesje coachingowe
odbywają się przez telefon.