poleć stronę znajomemu
Jak radzić sobie ze smutkiem?
Poczucie smutku i zniechęcenia jest częstym prapoczątkiem szeregu porażek i całkowitej utraty motywacji i zaangażowania.
Przekłada się to na życie zawodowe i zakłócenia rozwoju kariery, ale w równym stopniu degraduje nasze życie rodzinne i towarzyskie.
Czy możemy jakoś zaradzić naturalnie przychodzącym falom smutku? Badania wskazują na istnienie takich możliwości i odwołują się do treningów mindfulness.

Co to jest mindfulness? Mindfulness, jest czasem tłumaczony w języku polskim, jako uważność, uważna obecność lub też pełnia obecności.  Ze względu jednak na brak zadowalającego przekładu, który by uwzględniał w pełni znaczenie tego terminu, zachowujemy oryginalny termin.
Najczęściej cytowana definicja mindfulness określa go, jako szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę, odnosi się tym samym do doświadczenia świata, które znajduje się poza naszymi oczekiwaniami i jest rodzajem doświadczania rzeczy "takimi, jakimi są".
Termin mindfulness odnosi się zarówno do praktyki jak i podejścia, które polega na byciu całkowicie obecnym wobec doświadczenia płynącego zarówno z zewnątrz (inni ludzie) jak z wewnątrz (własne myśli, uczucia, wrażenia) w każdej chwili. Nie chodzi o umiejętność skoncentrowania się na danym obiekcie, odczuciu, człowieku, ale o jakość bycia wobec każdego pojawiającego się zjawska. Formalna praktyka mindfulness, czyli medytacja, nie może być oddzielna od praktyki w życiu codziennym.

Ćwiczenia pełni osobowości , czyli mindfulness, pomagają zaradzić smutkowi.
Naukowcy z Uniwersytetu Toronto prawdopodobnie znaleźli metodę, która może pomóc ludziom lepiej reagować na odczucie smutku (journal Emotion, 2010). Skany mózgu wykazały, że osoby wykonujące ćwiczenia mindfulness reagowały na poziomie neuronowym inaczej- co jest kolejnym przykładem pozytywnej neuroplastyczności mózgu.
 
Dlaczego ćwiczenia pełni osobowości mogą przynosić efekty?
Wiele uprzednich badań wskazywało, że im więcej ludzie posiadali zdolnosci metapoznania swych stanów emocjonalnych, tym lepiej mogli kontrolować swoje emocje.Metapoznanie to umiejętność myślenia o własnych myślach - umiejętność zrobienia kroku wstecz
i zdania zobie sprawy kiedy jesteś zły, zirytowany, ubawiony, oraz racjonalnego uznania własnego stanu mentalnego.

Posiadając taka wiedzę badacze z Toronto przyjeli hipotezę, że trening mindfulness może pomóc ludziom regulować reakcje
na negatywne emocje bez rezygnacji z pełnego przeżywania tych emocji.Mindfulness nie oznacza tłumienia bólu emocjonalnego; uczy spokojnego akceptowania dowolnych negatywnych i pozytywnych emocji, uznawania ich za perfekcyjnie naturalne fluktuacje.

8 tygodni treningu dla redukcji stresu.
Badacze wybrali 36 uczestników spośród pacjentów programu redukcji stresu w Toronto Health Center. Uczestnicy odpowiedzieli na 3 kwestionariusze dotyczące poziomu depresji, irytacji i innych symptomów. Wyniki wykazały, że uczestnicy są w stanie średniej depresji, co nie było niczym dziwnym, skoro przystąpili do programu redukcji stresu.
Połowa uczestników została przydzielona do grupy kontrolnej, gdzie brali udział w swoim standardowym programie redukcji stresu
w centrum zdrowia. Pozostali uczestnicy przeszli dodatkowy, osobisty trening mindfulness wdrażany w trakcie leżenia, siedzenia, chodzenia, jedzenia i yogi.W swoim wolnym czasie wykonywali komputerowe prace domowe,które instruowały ich jak zwracać uwagę na ich uczucia i cielesne doznania. Wszyskie ćwiczenia zachęcały ich do pełnego akceptowania wszystkich doświadczeń, stawania twarzą w twarz ze wszelkimi trudnościami i niewygodami, rozwijania ich świadomości metapoznania.
Kilka razy w ciagu tych 8 tygodni obie grupy, kontrolna i treningowa, były zapraszane na ewaluacje emocji. Kładziono ich pod skanerem mózgu fMRI kiedy oglądali albo neutralne albo smutne klipy filmowe. Następnie oceniali jak smutno się czuli w reakcji na oglądane filmy.

Treningi zmieniły symptomy i wzorce mózgowe.
Po 8 tygodniach wszyscy uczestnicy odpowiedzieli na te same 3 kwestionariusze, które otrzymali na poczatku eksperymentu. Uczestnicy po treningu mindfulness podali w kwestionariuszach znacząco mniejsze odczucia depresji. Co więcej, skany fMRI popierały te deklaracje: uczestnicy treningu mindfulness mieli odmienne aktywności mózgów niż grupa kontrolna w trakcie oglądania smutnych filmów. Treningi zmieniły sposób, w jaki ich mózgi wyrażały smutek.
Co bardzo istotne, obie grupy oceniały filmy jako równie smutne.Trening nie uczynił uczestników mniej wrażliwymi na ból emocjonalny; oni byli po prostu lepsi w utrzymaniu swej mentalnej struktury po przeżyciu bolesnego doświadczenia.

Badania te otwierają drzwi do bardzo ekscytujących nowych zastosowań treningów mindfulness czyli pełnej obecności,
co z pewnością udowodnią kolejne eksperymenty. Kontrola emocji, depresja i irytacja są doświadczeniami milionów ludzi, a mindfulness reprezentuje prostą metodę interwencji, która zapewnia pełną gamę przeżyć emocjonalnych.

Każdy może spróbować adoptować praktykę akceptacji i świadomości w swym codziennym życiu. Można poradzić sobie z uczuciem smutku obserwując i w pełni przeżywając dramatyczne wydarzenia.