poleć stronę znajomemu
Jak lepiej kontrolować emocje
Wiele osób szuka odpowiedzi na pytanie, czy można się nauczyć lepiej kontrolować własne emocje.
Wyniki badań opublikowane w 2013r. w Journal of Neuroscience sugerują, że takie możliwości istnieją. Badacze ustalili, że pewnego typu trening pamięci krótkotrwałej nazywanej też roboczą ( working memory), może pomóc ludziom regulować emocje w sytuacji podwyższonego stresu.
Kontrola emocji lub zdolność do regulowania swoich emocjonalnych reakcji i pozostania skupionym na celu, pomaga nam osiągać sukcesy w relacjach personalnych i profesjonalnych. Badacze stwierdzili podczas swoich obserwacji, że kontrola emocji i pamięć robocza polegają na tych samych obszarach mózgu, włącznie z płatami czołowo-ciemieniowymi i ciałem migdałowatym. Ponieważ te dwie funkcje używają tych samych ścieżek neuronowych, badacze uznali że wzmocnienie jednej funkcji może wspomóc drugą. 

Jak działa pamięć robocza?
Nasza zdolność do gromadzenia i używania wielu elementów informacji jednocześnie jest umiejętnością wykorzystywaną w wielu aspektach codziennego życia. Za każdym razem, gdy kalkulujesz w pamięci jak rozdzielić napiwek dla kelnera pomiędzy kilka osób na wspólnym rachunku w restauracji albo wstrzymujesz tok swoich myśli, kiedy ktoś ci przerwie wypowiedź, używasz swojej pamięci roboczej.

Specjalny trening pamięci roboczej, ukierunkowany na emocje.
Jak przebiegało doświadczenie, które dowodzi korelacji między kontrolą emocji i sprawnością pamięci roboczej? Badacze podzielili grupę 34 uczestników na dwa zespoły: jeden ćwiczył przez 20 dni pamięć roboczą, a drugi zespół, tzw. zespół placebo,  grał przez 20 dni w proste gry.
Ćwiczenie pamięci roboczej odbywało się dzięki specjalnej wersji testu neuropsychologicznego, stosowanego w wielu badaniach. Podstawowy test to zadanie polegające  na obserwowaniu sekwencji stymulatorów, impulsów w postaci obrazów lub dźwięków i decydowaniu czy aktualny impuls jest taki sam jak 1, 2 lub 3 impulsy wstecz.  Odpowiedź może być tak lub nie.   
W tym teście badacze dodali utrudnienie, przesuwając uwagę  testowanych osób na emocje. Jako impulsy uczestnicy słyszeli słowa, które pobudzają silne emocjonalne reakcje jak śmierć, zło , gwałt oraz widzieli obrazy ukazujące twarze ludzi robiących negatywne grymasy demonstrujące  strach , złość i obrzydzenie.

Trening pomógł obniżyć emocjonalny stres.
Po 20 dniach wszystkim uczestnikom pokazano serię wstrząsających emocjonalnie filmów na tematy dotyczące wojny, głodu i  nieszczęśliwych wypadków. Część  oglądających poproszono, aby starali się kontrolować swe emocje, a część poproszono, aby dali upust swym emocjom.
Osoby, które początkowo były w grupie ćwiczącej pamięć roboczą,  raportowały bardzo niski poziom stresu, kiedy oglądały wstrząsające filmy i starały się kontrolować emocje. Osoby z grupy placebo doświadczały znacznie wyższego poziomu stresu. Dodatkowo porównano skany  rezonansu magnetycznego  mózgów uczestników obu grup i okazało się, że wykazały one inne wzory aktywności mózgów.

Przyszłość treningu emocjonalnego.
Zdolność do zarządzania własnymi emocjami i zachowanie chłodnego umysłu jest kluczową sprawą dla uzyskania sukcesu w wielu aspektach życia. Jakkolwiek jest jeszcze mnóstwo pytań w zakresie kontrolowania emocji, wymienione badania sugerują,  że naukowcy mogą znaleźć  jakieś skuteczne rozwiązanie eksplorując związki z innymi dobrze zbadanymi funkcjami mózgu. Im więcej się uczymy o funkcjonowaniu i współzależnościach działań różnych obszarów mózgu, tym lepiej będziemy mogli pomóc ludziom zrozumieć nie tylko ich intelektualne zdolności ale także inne aspekty poznawczego komfortu.

Już starożytni wiedzieli, że można ostudzić emocje zmuszając mózg do pracy analitycznej, na przykład licząc do dziesięciu. To jest prosty zabieg przesuwający aktywność z jednego obszaru mózgu do drugiego, czego starożytni nie wiedzieli, ale już dostrzegali skuteczność tego zabiegu. Dziś naukowcy mają już lepsze narzędzia do analizowania pracy ludzkiego mózgu. Niedaleka przyszłość przyniesie z pewnością kolejne obiecujące wnioski i rezultaty badań.