poleć stronę znajomemu
Jeżeli swoich działań nie potrafisz opisać procesem, to znaczy, że nie wiesz co robisz.
Proponujemy system, który daje lepsze gwarancje, że podnoszenie efektywności organizacji będzie sprawne i skuteczne!!!

Doświadczenie wskazuje, że nowoczesne firmy poszukują dla swojej kadry managerskiej takiego systemu rozwoju kompetencji, który gwarantuje praktyczne i bezpośrednie zastosowanie w codziennej praktyce wiedzy i umiejętności poznanych w trakcie konsultacji lub szkolenia.

Implementacja nowych rozwiązań, wdrożenie nowych zachowań np. sprzedażowych, praktyczne wykorzystanie nowych umiejętności często wymaga wsparcia ze strony zewnętrznego mentora lub coacha.
Niezbędnym elementem sukcesu zespołu jest jednolity sposób rozumienia celów i pełne zaangażowanie na wszystkich szczeblach organizacji.

Proponowany system opiera się na dwupoziomowym rozwijaniu kompetencji:
managerowie średniego szczebla lub liniowi sprzedawcy otrzymują warsztat szkoleniowy a ich przełożony sesje coachingowe, które pomogą mu właściwie zastosować nowe umiejętności jego podwładnych oraz maksymalnie wykorzystać jego osobisty potencjał.

Kiedy zatem i Twoja organizacja skorzysta z tego systemu!
zamów